Aktuality

Form Factory uvádí nové členství EASY / Form Factory introduces the new EASY membership19.09.2022

  • Nové členství EASY bez závazků
  • Snadný přístup k fitness službám Form Factory na dobu neurčitou
  • Flexibilní členství, které se přizpůsobí zákazníkovi
  • Bez složitých závazků

Form Factory přichází v září se zásadní obměnou svých služeb. Nově zavádí členství EASY, které přináší žádanou maximální flexibilitu a jednoduchost na trhu fitness služeb. Členství EASY se uzavírá na dobu neurčitou, bez závazků a s jednoduchými podmínkami. Zákazník si tak může snadno a rychle přizpůsobit členství podle aktuální situace.

Členství zahrnuje všechny služby, od neomezeného vstupu do fitness, všechny skupinové lekce včetně oblíbených programů Les Mills i wellness zóny. Součástí členství jsou i další benefity jako je měření InBody 1x měsíčně zdarma, možnost návštěvy s doprovodem nebo přístup ke kompletní knihovně online tréninků.

Nové členství je dostupné ve všech variantách, je tedy možné využít členství pro 1 klub, celou síť Form Factory (Multiklub) nebo zvýhodněný program Pro Age pro studenty a seniory. Členství má výpovědní lhůtu 1 měsíc.

Zjistit více

 


 

  • New EASY membership without obligations
  • Easy access to Form Factory’s fitness services indefinitely
  • Flexible membership that adapts to the customer
  • No complicated commitments

Form Factory is coming in September with a major change to its services. It is newly introducing the EASY membership, which brings the desired maximum flexibility and simplicity in the fitness services market. EASY membership is concluded for an indefinite period, without obligations and with simple conditions. In this way, the customer can easily and quickly adapt the membership according to the current situation.

Membership includes all services, from unlimited access to the fitness center, all group lessons including popular Les Mills programs and the wellness area. Membership also includes other benefits such as free InBody measurement once a month, the possibility of visiting with an escort or access to a complete library of online trainings.

The new membership is available in all variants, so it is possible to use membership for 1 club, the entire Form Factory network (Multiclub) or the discounted Pro Age program for students and seniors. Membership has a notice period of 1 month.

Find more

Zpět na seznam

© Form Factory Všechna práva vyhrazena.

Provozováno společností eFitness - profesionální systém obsluhy fitness klubů

© Form Factory All rights reserved.

Proudly Powered by eFitness Club Management Software